NOVA DIMENZIJA SISTEMSKOG REŠENJA ZA VAŠ CALL CENTAR
PREDICTIVE DIALER OPREMLJEN SVIM VRSTAMA BIZNIS ALATA

- 300% veća produktivnost
- Automatizovani VOIP sistem za prediktivno pozivanje klijenata
- Besplatna implementacija i probni period
- Puštanje u rad u roku od 24h, nebitno gde se nalazite
- Besplatno telefoniranje između zaposlenih u vašem call centru
- 24h, 7 dana u nedelji besplatna podrška na sistemu
- Minimalno čekanje agenta na spajanje veze, svega nekoliko sekundi
- Kompletno automatizovan proces rada
- Jednostavnost upotrebe i agentska obuka u trajanju od jednog dana
- Mogućnost spajanja više call centara preko centralnog sistema
- Stoprocentno sistemsko prilagođenje vašeg biznisa

Predictive dialer sistem i CMR

120 radnih panela za realizaciju svih vaših biznis ideja
Predictive dialer

Sve vrste odlaznog telefonskog saobraćaja ka klijentima na domaćem ili inostranom tržištu, bilo da se radi o ručnom ili automatskom pozivanju.
Kompletan menadžment za dolazne pozive uz mogućnost preusmeravanja poziva ka agentima, sekretaricama ili administratorima.
Provera klijenta pre spajanja veze, određivanje statusa i mogućnost numeričke redirekcije. Odlazno pozivanje klijenata radi na principu automatskog proračuna statistike pozivanja što omogućuje da sistem sam odlučuje na osnovu toga gde se klijenti najviše javljaju, zatim forsira tu kampanju (strateški skup klijentske baze) ili taj region (teritorijalni region naseljenih klijenata), što doprinosi najvećem mogućem učinku rada.
Takođe automatska detekcija klijentskih telefonskih sekretarica u mnogome doprinosi smanjenju troškova, kako utrošenih minuta tako i agentskog vremena koje se ne gubi na klijente sa kojima se ne može uspostaviti razgovor.

CMR – Sistem kreiran da se prilagodi potrebama vašeg biznisa

Svi radni paneli na sistemu omogućuju potpunu skalabilnost i prilagodljivost karakteristikama vezanim isključivo za vaš produkt i servis koje nudi vaš call centar.
Korišćenje sistema izbacuje u potpunosti staromodan način rada, upotreba papira i olovke, kao i sve dodatne prateće sisteme koji po običaju prate jedan sistem za pozivanje.
Na sistemu imate apsolutno sve što je potrebno za funkcionisanje jednog call centra, od samog agenta, preko sekretarica i administracije, do na kraju automatskog
eksporta podataka ka naručilacu vaših usluga.
Nudimo vam na jednom mestu sistemski ciklus koji predstavlja zatvoren krug od početka do kraja vaše biznis ideje.

Više vrsta korisnika i nivoa radnih dozvola na sistemu

Pored call agenata, mogu postojati i sekretarice, administratori, reporteri kao i super administratori.
Pored zaposlenih koji se bave samim radom u call centru mogu postojati i ostale radne dozvole koji kontrolišu
rad svih zaposlenih, vrše kontrolu kvaliteta preko statistika ili u realnom vremenu preko slušanja razgovora, sufliranja u samom razgovoru, preslušavanja audio zapisa kao i conference poziva gde administrator postavlja ključna pitanja vezana za sam razgovor između agenta i klijenta.
Sistem takođe poseduje i ostale radne panele kroz koje zaposleni u administraciji mogu da generišu plate prema učinku korisnika sistema, kontrolišu radne sate,
prate osoblje koje radi od kuće, kao i to da imaju uvid u svaki klik svakog pojedinca na sistemu.

Nije bitno da li ste veliki ili mali call centar

Sistem je prilagođen svim vrstama i veličinama call centra.
Kako je sistem kompletno prilagodljiv vašim biznim idejama kroz automatizaciju rada, jednostavno je upravljati jedinicama koje broje i više od par stotina call agenata.
Za preko 100 agenata dovoljan je nekad i samo jedan administrator jer sistem obavlja većinu posla sam.
Ako ste call centar sa manje zaposlenih ili imate zaposlene koji rade od kuće ili sa udaljenih lokacija takođe uživate potpunu kontrolu nad vašim zaposlenima.

Spajanje više call centara u jedan centralni sistem

 Ako imate više radnih jedinica, na više mesta, gradova ili u više država i želite da spojite sve u jedan autonoman sistem, onda to ovde možete vrlo lako izvesti.
Imate mogućnost da sami napravite jedan call centar, dodelite agente, agentima dodelite šefa ili administratora.
Na kraju tako napravljene call centre uvežete u jednu administraciju koju može po potrebi da kontroliše jedan ili više super administratora.
Nivo dozvola zavisi od vaše zelje, svaki call centar može da posluje sam za sebe i da vidi onoliko koliko vi to dozvolite, dok
centralna administracija vidi sve radne jedinice.

Tehnički zahtevi

Sve sto vaši zaposleni treba da imaju jeste jedan desktop kompjuter ili laptop kao i slušalice sa mikrofonom.
Najčešće naši klijenti koriste polovne računare jer sistem ne zahteva skupa ulaganja i mašine.
Ne postoje nikakve ugradne telefonske centrale i skupi sistemi za opsluživanje rada.

Sistem koji zatvara krug

Grafički prikaz implementacije jednog poslovnog ciklusa od naručivanja same usluge od strane vašeg biznis klijenta pa sve do konkretne realizacije.
Sve se odigrava na samom sistemu uz više vrsta radnih dozvola, bez korišćenja eksternih alata i sistema.

Biznis klijent naručuje uslugu od vas

Pročitaj više

Bilo da sami imate vaš produkt ili se bavite izradom produkta za klijenta koji je naručilac usluga vašeg call centra, na sistemu imate alate koji
omogućavaju bavljenje svim vrstama poslova u call centrima.
Neki od njih su:

1. Telefonska prodaja
2. Zakazivanje telefonskih sastanaka
3. Zakazivanje sastanaka uživo
4. Administracija dolaznih poziva u vidu support-a
5. Administracija dolaznih poziva u vidu prodaje ili anketiranja
6. Sve vrste anketa dolaznog i odlaznog telefonskog saobraćaja
7. Telefonske konferencije
8. Telefoniranje između zaposlenih u vašem call centru ili firmi
9. Slanje Email-ova
10. Slanje SMS-ova

Izrada projekt plana

Pročitaj više

Izrada same biznis ideje takođe se odvija na našem sistemu.
Sistemska procena na nivou prethodnih zadataka iz sličnih projekata je data u vidu ideje kako utrošiti radnu snagu kao i radni meterijal, odnosno bazu klijenata ili stratešku grupu ljudi ili firme koje se pozivaju, dodela agenata kampanjama uz takođe dodelu šefova i administratora samom vrhu administracije projekta.
Izrada radnih formulara koji će agenti popunjavati prilikom pozivanja.
Izrada načina kontrole i praćenja formulara kroz ceo sistem.
Formular putuje kroz više nivoa obrada i radnih dozvola i na taj način se kategorizuje što doprinosi boljem kvalitetu produkta.

Dodeljivanje zadataka zaposlenima

Pročitaj više

Svaki zaposleni ima svoju ulogu na sistemu, svoj cilj, svog pretpostavljenog i na kraju svoju radnu statistiku koja određuje njegovu uspešnost.
Mogućnost raznolike grupacije zaposlenih radi bolje kontrole kao i radi boljeg učinka.
Svaki od 120 radnih panela može biti ponaosob dodeljen nekom pojedincu, na taj način svako apsolutno radi samo sa onim alatima koje mu je dodelio pretpostavljeni
kao i sa onim kolegama sa kojima treba da sarađuje na samom projektu.
Tako je izbegnuta situacija da zaposleni rade na prekomplikovanom sistemu sa mnogo alata, da ima više nego sto je potrebno uključenih kolega na projektu,
kao i najvažnija činjenica da je sigurnost na sistemu najbitnija i da niko ne može da vidi više nego što projekat zahteva.

Puštanje u rad

Pročitaj više

Početak telefonskog pozivanja klijenata i puštanje projekta u rad predstavlja trenutak od kog se na sistemu pale svi sistemi za monitoring, statistiku, kako u realnom vremenu tako i u prošlom vremenu.
Pokretanje svih automatskih sistema za pomaganje u radu call agenata, sekretarica, administracije.
Postoji mogućnost da se naručilacu vaših usluga eksportuju statistike radnih ostvarenja i radnog učinka, kao i da mu se dodeli posebna radna dozvola gde on to može sam da prati u realnom vremenu.

Kontrola kvaliteta

Pročitaj više

Na sistemu je uloženo dosta stečenog znanja iz prethodnih iskustava vezanih za kontrolu kvaliteta.
Jedan napredan sistem poput našeg svestan je da se kontrola ne može vršiti samo na kraju određenog perioda, već konstantno, svakog trenutka i to na višestruke načine
od strane zaposlenih na svim nivoima odgovornosti.
Neki od načina su:

1. Praćenje svake akcije na sistemu u vidu klika ili kucanja na tastaturi, posebni logovi za svakog zaposlenog
2. Preslušavanje audio poruka (čak i kontrola onoga ko preslušava da li je preslušao do kraja audio snimak, praktično kontrola kontrole)
3. Preslušavanje audio isečaka, pored glavnog audio zapisa, zaposleni imaju mogućnost da snimaju i samo bitne audio isečke, odnosno posebne detalje samog razgovora
4. Prisluškivanje razgovora koji se trenutno vodi između call agenta i klijenta ili između sekretarice i klijenta
5. Prisluškivanje trenutnog razgovora uz mogućnost sufliranja agentu bez da klijent čuje
6. Prisluškivanje trenutnog razgovora uz mogućnost sufliranja agentu tako da klijent čuje
7. Dodavanje automatske audio poruke na kraju razgovora gde klijent ocenjuje razgovor koji je vodio
8. Conference koji radi na principu uključenja kontrole u razgovor gde agent može da čuje sta kontola priča a i ne mora, kao i conference gde agent napušta razgovor i ostaje samo kontrola koja privodi razgovor kraju i na taj način određuje da li je agent dobro obavio svoj posao.

Praćenje uspešnosti i brzine rada

Pročitaj više

Pored ručnih načina za kontrolu uspešnosti rada pojedinca ili celokupnog projekta, takođe postoje automatizovani procesi za kontrolu istog.
Sistem sam vrši proračunavanje na osnovu zadatih kriterijuma i tako odlučuje kako dalje nastaviti i po kom principu.
Sam određuje brzinu pozivanja klijenata kao i koje kampanje zvati u koje vreme.

Obrada i kategorizacija radnih ostvarenja

Pročitaj više

Svako radno ostvarenje bilo da je anketa ili zakazani termin prolazi nakon audio kontrole i kontrolu stanja u kome se nalazi.
Administracija pravi moguća stanja jednog, recimo zakazanog termina sa klijentom, a onda na osnovu kontrole njemu se dodeljuju ta stanja kako bi se lakše vršila kategorizacija i pretraga na sistemu.
Kategorizacija omogućava lakšu manipulaciju samim podacima, odbacivanje nepotrebnih i naravno veću paznju na radna ostvarenja koja su od značaja za projekat.

Eksport ostvarenja ka biznis klijentu

Pročitaj više

Sva radna ostvarenja je moguće eksportovati ka naručilacu usluge, bilo da to radite ručno ili sistem to radi za vas automatski u određeno vreme.
Eksport sadrži mogućnost sakupljanja podataka u 10 vrsta fajlova, sadržaj poređan u kolone kako vi to želite i na kraju zapakovan u datoteku po vašem izboru.
Automatsko slanje na mail, na datum i vreme kako vi ili klijent zahteva.
Na ovaj način, na kraju dana ili određenog perioda, administracija štedi dosta vremena jer sistem sve preuzima na sebe.

Vršenje analize projekta i učinka zaposlenih

Pročitaj više

Na kraju projekta ostaje da se sagleda ko je učestvovao i u kojoj meri, koja su radna ostvarenja, koja je uspešnost i koje su vreme i resursi utrošeni.
Analiza se može vršiti na osnovu rada pojedinca, radne grupe, više radnih grupa spojenih u jednu celinu, kategorizacije radnih ostvarenja, osoba dodeljenih da upravljaju agentima kao i osoba na samom vrhu projekta.
Sistem tokom rada projekta sakuplja sve potrebne informacije i na kraju generiše statistike, pa čak izračunava i platu prema zadatim kriterijumima i učinku.
Svaka analiza se može generisati u vidu eksternih fajlova za eksport kao i sačuvati na sistemu uz mogućnost ponovnog korišćenja na istom projektu ili kao šablon za utvrđivanje radnih parametara na novom projektu.

Support

Na raspolaganju vam stojimo 24h, 7 dana u nedelji.
Stručna lica iz oblasti predictive dialer-a i savremenih biznis alata.
Tu smo za sva pitanja od strane lica koje obavljaju posao na našem sistemu.
Sve vrste savetovanja call agenata kao i administracije u želji za što boljom produktivnošću.
Podrška je besplatna i uključena je u sam sistem.
JEDNOSTAVNOST

Jednostavna upotreba na svim nivoima sistema

PRILAGODLJIVOST

Brzo prilagođavanje korisnika na sistemu

FLEKSIBILNOST

Velika fleksibilnost u izradi poslovnog rešenja za vaš biznis

AUTOMATIZACIJA

Kompletno automatizovan proces rada što omogućava veću produktivnost

PRIMENA

120 radnih panela za sprovođenje svih biznis ideja i zadataka

CENTRALIZOVANOST

Mogućnost spajanja call centara svih veličina i tipova u jedan centralni sistem

Poručite odmah novi sistem za vaš call centar

064 00 55 99

office@callcentar.cc
office@callcentar.info

120 radnih panela za sve vaše potrebe

Call agenti

Agenti

Kreiranje, brisanje i editovanje agentskih naloga uz štelovanje pozivnih i osnovnih parametara.

Radne aktivnosti

Filter za praćenje, editovanje i dodavanje radnih aktivnosti svih korisnika na sistemu.

Radni formulari

Filter za pretragu formulara koje agent popunjava prilikom razgovora sa klijentom.

Statistika poziva

Filter za sve vrste razgovora izmedju agenta i klijenta uz mogućnost preslušavanja audio zapisa.

Radni kalendar

Višestruka popuna dnevnog  limita radnog kalendara koji se koristi prilikom popune formulara od strane agenta.

Vreme popune formulara

Definisanje dozvoljenog vremena za popunu agentskog formulara uz zvukove upozorenja.

Mentorisanje

Dodeljivanje agentu sistemski odgovorne osobe koja će voditi računa o njegovom radu kroz praćenje sistema.

Agentske karakteristike

Filter za menadžment poslovnih mana i vrlina svih korisnika sistema uz mogućnost dodavanja ličnih zapisa i zapažanja od strane odgovorne osobe.

Radni ciljevi

Filter agentskih radnih ostvarenja u odnosu na unapred definisane radne ciljeve.

Brojač poziva

Limitiranje agentskog pozivanja ka klijentu po vrsti razgovora u odnosu na dnevna ostvarenja.

Administrativni ručni unos formulara

Administrativni ručni unos formulara u korist određenog agenta.

Mentor statistika

Filter za pregled agentskih dostignuća uz pomoć odgovorne osobe, odnosno mentora.

Agentske beleške

Definisanje pojedinačnih agentskih beleški koje se dinamički učitavaju prilikom razgovora sa klijentom, kako bi se agentu poboljšao verbalni nastup.

Nedeljni radni ciljevi

Definisanje nedeljnih agentskih ciljeva.

Specijalne liste

Filter i definisanje specijalnih lista za pozivanje nastalih kao rezultat prethodno unetih radnih ostvarenja na sistemu.

Administrativni ručni unos klijenta

Administrativni ručni unos potencijalnog klijenta u korist određenog agenta.

Konfiguracija za zvanje

Višestruko uparivanje radnih konfiguracija, odnosno spajanje agentskih naloga i kampanja za pozivanje.

Profilne slike korisnika

Postavljanje i pregled profilnih slika koje se prikazuju na sistemu.

Dnevni radni ciljevi

Definisanje dnevnih agentskih ciljeva.

Statistika specijalnih lista

Filter za praćenje radnih ostvarenja kao upotrebe ranije liste.

Otključavanje brojeva za ručno pozivanje

Filter za pretragu uz mogućnost otključavanja i zaključavanja sistemski zaključanih brojeva za pozivanje.

Kampanje

Kampanje

Kreiranje, editovanje kao i brisanje klijentskih grupa za automatsko pozivanje uz konfigurisanje pozivnih i osnovnih parametara.

Prioriteti pozivanja

Pregled i dodeljivanje prioriteta i dodataka po kampanjama u cilju povećanja produktivnosti pozivanja uz mogućnost davanja dozvole sistemu da sam odlučuje o istom.

Ubacivanje klijenata za pozivanje

Upload klijentskih telefona uz osnovne informacije o klijentu koje se koriste prilikom automatskog pozivanja.

Brojač pozivnih stanja

Pregled pozivnih stanja svih klijentskih grupa za pozivanje.

Brze kampanje

Definisanje takozvanih brzih klijentskih grupa koje nastaju u cilju što bržih pozivanja jedne regije.

Konfiguracija kampanja

Višestruko uparivanje radnih konfiguracija klijentskih grupa za pozivanje u svojstvu agentskih naloga.

Caller ID

Definisanje i pregled prikaznih brojeva prilikom pozivanja klijenata.

Neispravni telefonski brojevi

Pregled i definisanje kampanje koja će prihvatati neispravne brojeve.

Administrativni callback

Pregled i višestruko postavljanje klijenta na pozivanje u određen datum i vreme.

Statistika brzih kampanja

Pregled brzih klijentskih grupa za pozivanje na nivou agentskih ostvarenja i pokušaja.

Mikser pozivanja kampanja

Definisanje agentskog odabira kampanja u automatskom režimu pozivanja gde agent inače nema mogućnost odabira kampanja.

Glasovne poruke

Definisanje i pregled glasovnih poruka prilikom pozivanja klijenta.

Uspešnost kampanja

Filter za pretragu radnih ostvarenja preko klijentskih ili regionalnih grupa.

Osvežavanje klijenata preko poštanskog broja

Pretraga klijenata na nivou poštanskog broja uz mogućnost ponovnog vraćanja u stanje automatskog pozivanja.

Statistika odziva klijenata

Statistika uspešnosti odziva klijenata u režimu automatskog pozivanja.

Skripte za pozivanje

Definisanje tekstova koji bliže opisuju namenu klijentskih grupa koje se pozivaju, uz mogućnost prikazivanja istih, agentu na uvid za vreme automatskog pozivanja.

Pozivna stanja klijenata

Pregled trenutnog pozivnog stanja klijentskih grupa uz pregled daljeg pozivanja, klijentske dispozicije uz mogućnost ručnog vraćanja u pozivanje i eksport brojeva.

Osvežavanje klijenata preko ličnih podataka

Pretraga klijenata na nivou ličnih podataka uz mogućnost ponovnog vraćanja u stanje automatskog pozivanja.

Radni sistemi

Monitor trenutnog pozivanja

Pretraga trenutnih agentskih pozivnih stanja u realnom vremenu uz filter sistemskih parametara.

Kontrolne poruke na monitoringu

Monitoring za prikaz trenutnih poslovnih zapisa na nivou administrativnih sistemskih korisnika na sistemu.

Konfiguracija rada konferencija

Filter i podešavanja vrste i načina rada konferencijskih razgovora između agenta, klijenta i administracije.

Konfigurisanje SMS sistema

Administrativno slobodno slanje SMS poruke bez mogućnosti provera prethodnih pozivnih stanja.

Edit radnog kalendara

Limitiranje agenta ili radne grupe prilikom insertovanja radnih formulara u toku dana.

Pretraga eksportovanih radnih ostvarenja

Pretraga eksportovanih agentskih ostvarenja na nivou eksport korisnika.

Slanje E-mail vaučera

Slanje unapred definisanih vaučera klijentima iz radnih formulara putem e-mail-a.

Eksportovana radna ostvarenja

Filter sistemski eksportovanih radnih ostvarenja.

Klijentski SMS/E-mail podsetnik

Automatsko slanje SMS / E-mail-ova u svrsi podsetnika izvesno vreme pre samog izvršenja ugovorenog sastanka.

Agentsko slanje E-mail-a klijentu

Slanje unapred određenih i definisanih reklamnih šablona putem E-mail-a klijentima iz radnog formulara kao i specijalno ručno izabranim klijentima.

Pretraga kvota pozivanja

Pretraga limitiranih agentskih pozivanja.

Monitor trenutnih radnih ostvarenja

Monitoring  trenutnih agentskih ostvarenja uz pozivna stanja u realnom vremenu uz filter sistemskih parametara.

Globalna konfiguracija pozivanja

Višestruka zbirna konfiguracija agentskih naloga i pozivnih klijentskih grupa.

Zabrana pozivanja prema poštanskom broju

Restrikcija pozivanja na nivou regije i poštanskog broja.

Pretraga audio zapisa

Filter za pretragu stanja poziva i audio zapisa na osnovu pozvanog telefonskog broja.

Osnovna pretraga radnih ostvarenja

Osnovni filter za radna ostvarenja na nivou sistemskih parametara.

Filter satnica zakazanih termina

Filter radnih ostvarenja vremenski grupisanih datuma i satnica.

Neeksportovana radna ostvarenja

Filter neeksportovanih radnih ostvarenja koja se od strane sistema predlažu za eksport.

Distribucija potencijalnih klijenata

Podešavanje, pretraga  i distribucija lista potencijalnih klijenata određenim agentima u cilju generisanja radnih formulara.

E-mail serveri

Definisanje i podešavanje e-mail servera koji se koriste prilikom slanja e-mail-a sa sistema uz mogućnost ručnog slanja ili korišćenje izvesnih sistemskih modula.

Agentske brze popune formulara

Definisanje, pretraga i eksport dinamičkih pitanja spremljenih za agente koji se mogu naći na odredjenim agentskim radnim panelima u zavisnosti od toga koja je vrsta poziva u pitanju.

Monitor rada za TV

Radni monitoring čiji se prikazni parametri definišu od strane korisnika na sistemu.

Automatsko pokretanje kampanja

Vremensko nameštanje i editovanje sistemskih vremena za automatsko pozivanje određene klijentske grupe.

Administrativno pozivanje klijenata

Administrativni telefon za ručno pozivanje klijenata uz mogućnost pretrage prethodno definisanih klijenata u okviru postojeće baze.

Klijentske crne liste

Osnovna grupa klijenata koji se ne mogu više pozivati ali se u nekom trenutku mogu vratiti u pozivno stanje koje to ipak omogućava.

Agentske reklamacije

Agentska reklamacija koja nastaje usled razgovora sa klijentom vezana za neka njegova prethodna iskustva sa nama.

Pojedinačna pretraga radnih ostvarenja

Filter pojedinačnog radnog ostvarenja preko sistemskih jedinstvenih brojeva.

Agentska dorada radnih ostvarenja

Pretraga uz mogućnost editovanja vraćenih radnih ostvarenja agentima u funkciji eventualne dorade ili ponovnog pozivanja.

Zabrana eksporta radnih ostvarenja

Filter trenutno sistemski neeksportovanih radnih ostvarenja koja se definišu tako da nemaju uslov za mogući eksport.

Klijentski digitalni potpis

Definisanje i pretraga generisanih online ugovora uz mogućnost klijentskog potpisivanja digitalnim online putem prema određenom radnom šablonu.

Administrativno potvrđivanje klijentskih lista

Pregled i generisanje lista za administrativno ručno pozivanje klijenata u svrsi potvrde radnog formulara.

Administrativni planer

Definisanje službenih zapisa čiji entitet može biti poslovno planiranje i strukturno delovanje.

Restrikcija ručnog pozivanja

Restrikcija ručnog pozivanja klijenata od strane agenata na nivou regionalnog parametra.

Administrativno pozivanje bez praćenja

Administrativni slobodni poziv ka klijentu bez mogućnosti provera prethodnih pozivnih stanja.

Klijentske super crne liste

Napredna grupa klijenata koji se na osnovu unešenih parametara od strane agenta postavljaju na pozivno stanje koje onemogućava pozivanje. To stanje se nikad ne moze poništiti.

Naručioci usluga

Definisanje entiteta korisnika ili kompanija kojima se može vršiti eksport agentskih formulara putem email-a ili eksport određenog sistemskog profila.

Višestruka pretraga radnih ostvarenja

Višestruka pretraga radnih ostvarenja na principu grupisanja mogućnosti pretraga.

Agentska uspešnost dorade radnih ostvarenja

Filter potvrđenih radnih ostvarenja koja su bila prethodno na doradi kod agenta.

Dupliciranje radnih ostvarenja

Filter uz mogućnost kreiranja duplikata odredjenog radnog ostvarenja.

Provera izvršenja radnog ostvarenja

Pregled i generisanje lista za administrativno ručno pozivanje klijenata u svrsi saznanja kako se na kraju izvršio radni formular.

Kvote pozivanja

Limitiranje i pregled agentskih pozivanja na osnovu vrste pozivanja i vrsti pozivanog uređaja uz podešavanja na nivou pojedinačnih radnih naloga kao i grupa naloga.

Menadžment

Glavni prekidač pozivnog sistema

Status, pokretanje i zaustavljanje pozadinskog sistema za automatsko pozivanje klijenata.

Pozivi između korisnika sistema

Filter, kreiranje, editovanje i praćenje rada sistema za pozivanje sistemskih korisnika između sebe.

Radne grupe

Pravljenje, editovanje kao i definisanje rada grupa agentskih naloga na sistemu.

Potrošnja telefonskih minuta

Pregled utrošenih minuta prilikom svih vrsta poziva na osnovu više tipova selekcije.

Dolazni/Inbound pozivi

Pregled i podešavanje sistemskih parametara vezano za rad dolaznih poziva koji se određuju kontrolom prihvatanja, prosleđivanja kao i usmeravanja na određene radne grupe uz mogućnost numeričke redirekcije i emitovanja audio zapisa.

Administrativna opisna pitanja formulara

Kreiranje, upravljanje i pregled dinamičkim pitanjima nastalim od strane administratora vezano za radni formular.

SMS/E-mail klijentsko obaveštavanje promene stanja termina

Definisanje automatskog sadržaja koji će se slati klijentu u slučaju promene stanja njegovog termina.

Agentsko praćenje radnih notifikacija

Definisanje agentskih dozvola koju vrstu obaveštenja smeju da vide vezano za promenu stanja radnih formulara koje su oni generisali putem pozivanja.

Automatsko pozivanje pripremljenih klijentskih lista

Pregled, podešavanje i prebacivanje potencijalnih radnih formulara u klijentske liste koji se eksportuju u sistem za automatsko pozivanje.

Klijentsko pingovanje

Definisanje i pregled sistema za automatsko pozivanje klijenata u vidu reklamnih kampanja i generisanja što većeg broja dolaznih poziva.

Pregled sistemskih logova

Pregled sistemskih logova vezano za rad programskog jezika, serverskih promenljivih i pozadinskog sistema za automatsko pozivanje.

Dopisivanje između korisnika sistema

Filter, kreiranje, editovanje i praćenje rada sistema za dopisivanje sistemskih korisnika između sebe.

Strogo čuvani zapisi

Specijalni zapisi u okviru jedne radne jedinice koji se posebno čuvaju u šifrom zaštićenom sistemu.

VOIP provajderi

Kreiranje i editovanje SIP pozivnih provajdera uz mogućnost višestrukog uključivanja u rad na osnovu regionalnog i pozivnog tipa rada.

Vrste radnih ostvarenja

Kreiranje i podešavanje vrste radnih formulara koji definišu postojanje agentskih radnih ostvarenja.

Dodatni opis radnih ostvarenja

Pregled i podešavanje karakteristika jednog radnog formulara uz mogućnost povezivanja eksternih podataka.

Konfiguracija radnog kalendara

Definisanje i pregled načina rada i limitiranja automatskog radnog kalendara uključenog u rad samog radnog formulara.

Administrativno praćenje radnih formulara

Sistem za definisanje i praćenje administrativnog rada na formularu definisan po višestrukim radnim akcijama.

Sistem za generisanje plata

Pregled i definisanje rada platnog sistema za obradu plata u okviru jedne radne celine.

Praćenje administratorskog ručnog pozivanja

Definisanje i pregled outbound/inbound poziva koje obavlja administracija.

Praćenje sistemskih konstanti

Sistemske promenljive koje opisuju rad sistema i trenutno stanje u odnosu na dozvoljeni limit.

Tipsevi korisnika sistema

Filter, kreiranje, editovanje i praćenje rada sistema za oglašavanje tipseva.

Radne dozvole

Pregled, kreiranje i editovanje administrativnih radnih dozvola i naloga prema tipu radnih panela.

Dodatni Caller ID menadžment

Pregled i višestruko podešavanje pojedinačnih prikaznih brojeva na osnovu radnih naloga i vrsta poziva na sistemu.

Stanja radnih ostvarenja

Kreiranje i višestruko podešavanje radnih stanja na kome se može naći jedan radni formular.

Pretraga dodatnih opisa radnih ostvarenja

Pretraga radnih karakteristika formulara.

E-mail slanje radnih izveštaja

Šabloni za definisanje E-mail slanja izveštaja svih statusnih promena radnih fomulara u okviru rada administracije.

Agentska muzika na čekanju

Definisanje audio zapisa ili radio stanica koje se puštaju agentima koji čekaju klijenta da im se javi u slučaju automatskog pozivanja.

Kontrola agentskog internet saobraćaja

Pregled i definisanje centralizovanog sistema za administriranje i kontrolu internet saobraćaja agenta ili radne grupe.

Audio poruke u razgovoru

Definisanje audio zapisa koje agent ručno pušta za vreme razgovora sa klijentom.

Sistem anti-pozivanja

Filter i podešavanje zabrane zvanja određenih brojeva na osnovu podešenih parametara u okviru automatskog sistema za ograničavanje rada agenata.

Glavno sistemsko konfigurisanje

Osnovna podešavanja svih vrsta sistema za sve radne jedinice.

Automatske glasovne poruke

Pregled, kreiranje i puštanje u rad  automatskih audio zapisa koje se puštaju klijentima po odredjenom kriterijumu selekcije.

Zemlje i regioni pozivanja

Pregled i definisanje pozivnih zemalja uz nameštanje dozvola tipa poziva, regionalnog sadržaja zemlje, poštanskih brojeva kao i fiksnih odnosno mobilnih pozivnih kodova.

Klijentske dispozicije

Podešavanje agentske radne površine u okviru mogućnosti podešavanja stanja klijentskog zapisa nakon samog razgovora sa klijentom.

SMS/E-mail klijentska potvrda zakazanih termina

Kreiranje i podešavanje šablona za ručno slanje SMS i E-zapisa ka klijentu u vidu reklamnog ili potvrdnog sadržaja.

Automatsko vraćanje radnih ostvarenja na potvrdu

Definisanje automatskog vraćanja radnih formulara u agentski radni prostor uz uslov takodje automatskog uzimanja nazad u cilju potvrde formulara.

Podešavanje radnog monitoringa

Podešavanja medija i vrste podataka koji će se administraciji prikazivati na dinamičkom monitoringu.

Detekcija agentskog lošeg pozivanja

Detekcija mogućeg agentskog lošeg upravljanja radnog sistema za automatsko pozivanje.

Starosna kontrola klijenata

Starosna kontrola klijenata u okviru agentskog generisanja radnog formulara.

Interakcija

Poruke

Dinamički sistem za prihvatanje tek generisanih radnih formulara od strane agenata. Višestruka mogućnost pregleda i obrade uz korišćenje filtera administrativnog rada vezano za promenu statusa radnog formulara kao i njegovog tipa sadržaja. Podešavanje i prosleđivanje radnog ostvarenja sistemu za eksport nakon obrade istog.

Alertovi

Automatizovan sistem za praćenje statusnih poruka koje definiše sistem u cilju administrativne reakcije na sadržaj same poruke. Višestruki filteri za pregled poruka uz mogućnost generisanja sistemske reakcije i predloga u cilju rešavanja dijagnostikovanog problema.

Reklamacije

Pregled i obrada eksportovanih radnih formulara unetih preko eksternog radnog sistema za unos reklamacija. Administrativna obrada reklamacije uz višestruke filtere i mogućnosti apdejtovanja formulara nakon same obrade reklamacije.

Kontakt

Beograd, Srbija

Prodaja i informacije:

+381 64 00 55 999

 

office@callcentar.cc
support@callcentar.cc

office@callcentar.info
support@callcentar.info